AUTOMATISMES I CONTROL


1- CONTROL DE NIVELLS EN DIPÒSITS D'AIGUA
 
 
2- CONTROL DE NIVELLS EN DIPÒSITS D'AIGUA RESIDUALS
 
 
3- CONTROL DE NIVELLS EN DIPÒSITS DE GASOIL
 
 
4- CONTROL DE NIVELLS PER ULTRASONS
 
 
5- CONTROL DE BOMBES DE BUIDATGE
 
 
6- QUADRES ELÈCTRICS PER BOMBES FECALS, BUIDATGE I RESIDUALS
 
 
7- APROFITAMENT AIGÜES PLUVIALS
 
 
8- INUNDACIONS I FUITES
 
 
9- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER A POUS O DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
10- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER A POUS O DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
11- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER A POUS I DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
12- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER A POUS I DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
13- SENSE SONDES DE NIVELL____QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER A POUS SENSE SONDES DE NIVELL
 
 
14- SENSE SONDES DE NIVELL____QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER A POUS SENSE SONDES DE NIVELL
 
 
15- SISTEMES ELECTRÒNICS DE COMANDAMENTS A DISTANCIA
 
 
16- DETECTOR VOLTATGE
 
 
17- EQUIPS ELECTRÒNICS SEGURETAT CANONADES
 
 
18- ESTALVIADOR ENERGÈTIC
 
 
19- ENERGIA SOLAR
 
 
20- CONTROL GSM
 
 
21- QUADRES ELÈCTRICS PER A REGS
 
 
22- GRUPS DE PRESSIO
 
 
23- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER MOTORS
 
 
24- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER MOTORS
 
 
25- QUADRES ELÈCTRICS PER MOTORS TRIFÀSICS CONNECTATS A LINIES MONOFÀSIQUES
 
 
26- QUADRES ELÈCTRICS AMB VARIADOR DE VELOCITAT
 
 
27- ARMARIS ELÈCTRICS ESPECIALS
 
 
  PRODUCTES

8- INUNDACIONS I FUITES

Sistema de seguretat contra inundacions i fuites d'aigua en tot tipus d'instal·lacions. El quadre electrònic controla a través d'un sensor de cabal si hi ha fuita d'aigua en alguna canonada de la instal·lació. També disposa de sensors d'inundació per detectar aigua a les habitacions o sales de la casa.
 
 
   
 


En detectar alguna fuita el control d'inundació electrònic tanca la vàlvula de seguretat impedint que es produeixin accidents i consums elevats d'aigua. Compatible amb qualsevol tipus d'instal·lació ja existent, aquest sistema de control l'ajudarà i protegirà de tots els incidents que pugui provocar la fuita d'aigua en qualsevol canonada del seu habitatge.


 

 
RFU01

Equip detector de fuites.
Inclou vàlvula de seguretat, sensor de cabal i quadre electrònic de control.


 
RIN01

Equip detector d'inundacions.
Inclou vàlvula de seguretat, sensor d'inundacions i quadre electrònic de control.


 
RIN02

Equip detector d'inundacions.
Inclou sortida per bomba de buidat, sortida per alarma, sensor d'inundacions i quadre electrònic de control.


 
RFI01

Equip detector d'inundaciones i fuites.
Inclou vàlvula de seguretat, sensor de cabal, sensor d'inundacions i quadre electrònic de control.