AUTOMATISMES I CONTROL


1- CONTROL DE NIVELLS EN DIPÒSITS D'AIGUA
 
 
2- CONTROL DE NIVELLS EN DIPÒSITS D'AIGUA RESIDUALS
 
 
3- CONTROL DE NIVELLS EN DIPÒSITS DE GASOIL
 
 
4- CONTROL DE NIVELLS PER ULTRASONS
 
 
5- CONTROL DE BOMBES DE BUIDATGE
 
 
6- QUADRES ELÈCTRICS PER BOMBES FECALS, BUIDATGE I RESIDUALS
 
 
7- APROFITAMENT AIGÜES PLUVIALS
 
 
8- INUNDACIONS I FUITES
 
 
9- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER A POUS O DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
10- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER A POUS O DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
11- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER A POUS I DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
12- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER A POUS I DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
13- SENSE SONDES DE NIVELL____QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER A POUS SENSE SONDES DE NIVELL
 
 
14- SENSE SONDES DE NIVELL____QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER A POUS SENSE SONDES DE NIVELL
 
 
15- SISTEMES ELECTRÒNICS DE COMANDAMENTS A DISTANCIA
 
 
16- DETECTOR VOLTATGE
 
 
17- EQUIPS ELECTRÒNICS SEGURETAT CANONADES
 
 
18- ESTALVIADOR ENERGÈTIC
 
 
19- ENERGIA SOLAR
 
 
20- CONTROL GSM
 
 
21- QUADRES ELÈCTRICS PER A REGS
 
 
22- GRUPS DE PRESSIO
 
 
23- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER MOTORS
 
 
24- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER MOTORS
 
 
25- QUADRES ELÈCTRICS PER MOTORS TRIFÀSICS CONNECTATS A LINIES MONOFÀSIQUES
 
 
26- QUADRES ELÈCTRICS AMB VARIADOR DE VELOCITAT
 
 
27- ARMARIS ELÈCTRICS ESPECIALS
 
 
  PRODUCTES

25- QUADRES ELÈCTRICS PER MOTORS TRIFÀSICS CONNECTATS A LINIES MONOFÀSIQUES

Aquests quadres elèctrics permeten la connexió de motors trifàsics 230/400 V III a línies monofàsiques 230V II. Inclouen protecció del motor i selector de marxa.
 
 
   
 
RVM5

Quadre elèctric per conectar motor trifàsic.
Línea alimentació 230V II.
Consum màxim fins 5A.
Equipat amb protecció de motor i selector de marxa.


 
RVM8

Quadre elèctric per conectar motor trifàsic.
Línea alimentació 230V II.
Consum màxim fins 8A.
Equipat amb protecció de motor i selector de marxa.


 
RVM12

Quadre elèctric per conectar motor trifàsic.
Línea alimentació 230V II.
Consum màxim fins 12A.
Equipat amb protecció de motor i selector de marxa.


 
RVM17

Quadre elèctric per conectar motor trifàsic.
Línea alimentació 230V II.
Consum màxim fins 17A.
Equipat amb protecció de motor i selector de marxa.


 
RVM24

Quadre elèctric per conectar motor trifàsic.
Línea alimentació 230V II.
Consum màxim fins 24A.
Equipat amb protecció de motor i selector de marxa.