AUTOMATISMES I CONTROL


1- CONTROL DE NIVELLS EN DIPÒSITS D'AIGUA
 
 
2- CONTROL DE NIVELLS EN DIPÒSITS D'AIGUA RESIDUALS
 
 
3- CONTROL DE NIVELLS EN DIPÒSITS DE GASOIL
 
 
4- CONTROL DE NIVELLS PER ULTRASONS
 
 
5- CONTROL DE BOMBES DE BUIDATGE
 
 
6- QUADRES ELÈCTRICS PER BOMBES FECALS, BUIDATGE I RESIDUALS
 
 
7- APROFITAMENT AIGÜES PLUVIALS
 
 
8- INUNDACIONS I FUITES
 
 
9- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER A POUS O DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
10- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER A POUS O DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
11- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER A POUS I DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
12- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER A POUS I DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
13- SENSE SONDES DE NIVELL____QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER A POUS SENSE SONDES DE NIVELL
 
 
14- SENSE SONDES DE NIVELL____QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER A POUS SENSE SONDES DE NIVELL
 
 
15- SISTEMES ELECTRÒNICS DE COMANDAMENTS A DISTANCIA
 
 
16- DETECTOR VOLTATGE
 
 
17- EQUIPS ELECTRÒNICS SEGURETAT CANONADES
 
 
18- ESTALVIADOR ENERGÈTIC
 
 
19- ENERGIA SOLAR
 
 
20- CONTROL GSM
 
 
21- QUADRES ELÈCTRICS PER A REGS
 
 
22- GRUPS DE PRESSIO
 
 
23- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER MOTORS
 
 
24- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER MOTORS
 
 
25- QUADRES ELÈCTRICS PER MOTORS TRIFÀSICS CONNECTATS A LINIES MONOFÀSIQUES
 
 
26- QUADRES ELÈCTRICS AMB VARIADOR DE VELOCITAT
 
 
27- ARMARIS ELÈCTRICS ESPECIALS
 
 
  PRODUCTES

6- QUADRES ELÈCTRICS PER BOMBES FECALS, BUIDATGE I RESIDUALS

Quadres elèctrics amb arrencada directa per al control i protecció de bombes fecals, buidatge i residuals. Muntats en caixa elèctrica IP65 o IP66. Equipats amb interruptor magnetotèrmic general, protecció per als motors, selectors manual-stop-automàtic, entrades per 2-3-4-5 boies, alternança de bombes, pilots de marxa, pilots de relé tèrmic i pilot d'alarma.
 
 
   
 
RBF2D1

Quadre elèctric per 1 bomba amb arrencada directe.
Muntat en armari IP65. Dimensions: 450x300x142mm.
Maniobra de control amb 2-3-4-5 boies.
Protecció bomba fins 16A 230V II.
Pilots muntats en panell.
Interruptor magnetotèrmic general.
Selectors man-stop-aut per cada bomba.
Pilots marxa y dispar tèrmic per cada bomba. Pilot d'alarmes.
Alternància de bombes.


 
RBF3D1

Quadre elèctric per 1 bomba amb arrencada directe.
Muntat en armari IP65. Dimensions: 450x300x142mm.
Maniobra de control amb 2-3-4-5 boies.
Protecció bomba fins 10A 400V III.
Pilots muntats en panell.
Interruptor magnetotèrmic general.
Selectors man-stop-aut per cada bomba.
Pilots marxa y dispar tèrmic per cada bomba. Pilot d'alarmes.
Alternància de bombes.


 
RBF2D2

Quadre elèctric per 2 bombes amb arrencada directe.
Muntat en armari IP65. Dimensions: 450x300x142mm.
Maniobra de control amb 2-3-4-5 boies.
Protecció bomba fins 16A 230V II.
Pilots muntats en panell.
Interruptor magnetotèrmic general.
Selectors man-stop-aut per cada bomba.
Pilots marxa y dispar tèrmic per cada bomba. Pilot d'alarmes.
Alternància de bombes.


 
RBF3D2

Quadre elèctric per 2 bombes amb arrencada directe.
Muntat en armari IP65. Dimensions: 450x300x142mm.
Maniobra de control amb 2-3-4-5 boies.
Protecció bomba fins 10A 400V III.
Pilots muntats en panell.
Interruptor magnetotèrmic general.
Selectors man-stop-aut per cada bomba.
Pilots marxa y dispar tèrmic per cada bomba. Pilot d'alarmes.
Alternància de bombes.


 
RBFX2D1

Quadre elèctric per 1 bomba amb arrencada directe.
Muntat en armari IP66. Dimensions: 400x328x140mm.
Maniobra de control amb 2-3-4-5 boies.
Tensió de seguretat en les boies.
Protecció bomba fins 16A 230V II.
Pilots muntats en l'interior.
Interruptor magnetotèrmic general.
Selectors man-stop-aut per cada bomba.
Pilots marxa per cada bomba. Pilot dispar tèrmic i alarmes.
Alternància de bombes.


 
RBFX3D1

Quadre elèctric per 1 bomba amb arrencada directe.
Muntat en armari IP66. Dimensions: 400x328x140mm.
Maniobra de control amb 2-3-4-5 boies.
Tensió de seguretat en les boies.
Protecció bomba fins 10A 400V III.
Pilots muntats en l'interior.
Interruptor magnetotèrmic general.
Selectors man-stop-aut per cada bomba.
Pilots marxa per cada bomba. Pilot dispar tèrmic i alarmes.
Alternància de bombes.


 
RBFX2D2

Quadre elèctric per 2 bombes amb arrencada directe.
Muntat en armari IP66. Dimensions: 400x328x140mm.
Maniobra de control amb 2-3-4-5 boies.
Tensió de seguretat en les boies.
Protecció bomba fins 16A 230V II.
Pilots muntats en l'interior.
Interruptor magnetotèrmic general.
Selectors man-stop-aut per cada bomba.
Pilots marxa per cada bomba. Pilot dispar tèrmic i alarmes.
Alternància de bombes.


 
RBFX3D2

Quadre elèctric per 2 bombes amb arrencada directe.
Muntat en armari IP66. Dimensions: 400x328x140mm.
Maniobra de control amb 2-3-4-5 boies.
Tensió de seguretat en les boies.
Protecció bomba fins 10A 400V III.
Pilots muntats en l'interior.
Interruptor magnetotèrmic general.
Selectors man-stop-aut per cada bomba.
Pilots marxa per cada bomba. Pilot dispar tèrmic i alarmes.
Alternància de bombes.


 
A2B

Equip control alternància de 2 bombes.
Led de marxa bomba 1.
Led de marxa bomba 2.
Led alimentació 230V.
Entrada 1 per l'alternància de 2 bombes.
Entrada 2 per la marxa de 2 bombes.
Sortida 1 tipus relé 8A/250V.
Sortida 2 tipus relé 8A/250V.
Alimentació 230V.
Dimensions 71x90x70mm. Din 4 mòduls.


 
A3B

Equip control alternància de 2 bombes.
Led de marxa bomba 1.
Led de marxa bomba 2.
Led d'alarma.
Entrada 1 per l'alternància de 2 bombes.
Entrada 2 per la marxa de 2 bombes.
Entrada 3 per alarma de nivell.
Entrada 4 per alarma térmica.
Sortida 1 tipus relé 8A/250V.
Sortida 2 tipus relé 8A/250V.
Alimentació 230V.
Dimensions 71x90x70mm. Din 4 mòduls.