AUTOMATISMES I CONTROL


1- CONTROL DE NIVELLS EN DIPÒSITS D'AIGUA
 
 
2- CONTROL DE NIVELLS EN DIPÒSITS D'AIGUA RESIDUALS
 
 
3- CONTROL DE NIVELLS EN DIPÒSITS DE GASOIL
 
 
4- CONTROL DE NIVELLS PER ULTRASONS
 
 
5- CONTROL DE BOMBES DE BUIDATGE
 
 
6- QUADRES ELÈCTRICS PER BOMBES FECALS, BUIDATGE I RESIDUALS
 
 
7- APROFITAMENT AIGÜES PLUVIALS
 
 
8- INUNDACIONS I FUITES
 
 
9- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER A POUS O DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
10- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER A POUS O DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
11- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER A POUS I DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
12- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER A POUS I DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
13- SENSE SONDES DE NIVELL____QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER A POUS SENSE SONDES DE NIVELL
 
 
14- SENSE SONDES DE NIVELL____QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER A POUS SENSE SONDES DE NIVELL
 
 
15- SISTEMES ELECTRÒNICS DE COMANDAMENTS A DISTANCIA
 
 
16- DETECTOR VOLTATGE
 
 
17- EQUIPS ELECTRÒNICS SEGURETAT CANONADES
 
 
18- ESTALVIADOR ENERGÈTIC
 
 
19- ENERGIA SOLAR
 
 
20- CONTROL GSM
 
 
21- QUADRES ELÈCTRICS PER A REGS
 
 
22- GRUPS DE PRESSIO
 
 
23- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER MOTORS
 
 
24- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER MOTORS
 
 
25- QUADRES ELÈCTRICS PER MOTORS TRIFÀSICS CONNECTATS A LINIES MONOFÀSIQUES
 
 
26- QUADRES ELÈCTRICS AMB VARIADOR DE VELOCITAT
 
 
27- ARMARIS ELÈCTRICS ESPECIALS
 
 
  PRODUCTES

24- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER MOTORS

Quadres elèctrics amb arrencada suau pel control i protecció de motors. Equipats amb protecció pels motors i selector de marxa.
 
 
   
 
R1A3S3

Quadre elèctric per motor amb arrencador progressiu.
Protecció motor fins a 3A 400V III.
Equipat amb protecció de motor i selector marxa.
 
R1A3S6

Quadre elèctric per motor amb arrencador progressiu.
Protecció motor fins a 6A 400V III.
Equipat amb protecció de motor i selector marxa.
 
R1A3S12

Quadre elèctric per motor amb arrencador progressiu.
Protecció motor fins a 12A 400V III.
Equipat amb protecció de motor i selector marxa.
 
R1A3S16

Quadre elèctric per motor amb arrencador progressiu.
Protecció motor fins a 16A 400V III.
Equipat amb protecció de motor i selector marxa.
 
R1A3S25

Quadre elèctric per motor amb arrencador progressiu.
Protecció motor fins a 25A 400V III.
Equipat amb protecció de motor i selector marxa.