AUTOMATISMES I CONTROL


1- CONTROL DE NIVELLS EN DIPÒSITS D'AIGUA
 
 
2- CONTROL DE NIVELLS EN DIPÒSITS D'AIGUA RESIDUALS
 
 
3- CONTROL DE NIVELLS EN DIPÒSITS DE GASOIL
 
 
4- CONTROL DE NIVELLS PER ULTRASONS
 
 
5- CONTROL DE BOMBES DE BUIDATGE
 
 
6- QUADRES ELÈCTRICS PER BOMBES FECALS, BUIDATGE I RESIDUALS
 
 
7- APROFITAMENT AIGÜES PLUVIALS
 
 
8- INUNDACIONS I FUITES
 
 
9- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER A POUS O DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
10- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER A POUS O DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
11- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER A POUS I DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
12- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER A POUS I DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
13- SENSE SONDES DE NIVELL____QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER A POUS SENSE SONDES DE NIVELL
 
 
14- SENSE SONDES DE NIVELL____QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER A POUS SENSE SONDES DE NIVELL
 
 
15- SISTEMES ELECTRÒNICS DE COMANDAMENTS A DISTANCIA
 
 
16- DETECTOR VOLTATGE
 
 
17- EQUIPS ELECTRÒNICS SEGURETAT CANONADES
 
 
18- ESTALVIADOR ENERGÈTIC
 
 
19- ENERGIA SOLAR
 
 
20- CONTROL GSM
 
 
21- QUADRES ELÈCTRICS PER A REGS
 
 
22- GRUPS DE PRESSIO
 
 
23- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER MOTORS
 
 
24- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER MOTORS
 
 
25- QUADRES ELÈCTRICS PER MOTORS TRIFÀSICS CONNECTATS A LINIES MONOFÀSIQUES
 
 
26- QUADRES ELÈCTRICS AMB VARIADOR DE VELOCITAT
 
 
27- ARMARIS ELÈCTRICS ESPECIALS
 
 
  PRODUCTES

15- SISTEMES ELECTRÒNICS DE COMANDAMENTS A DISTANCIA

Equips electrònics receptors i emisors amb comandaments a distància a 433mHz. Per a l'encesa de focus, motors, bombes, regs, il.luminació de jardins, etc...a distància.
 
 
   
 
R10E - R10E2

Quadre electrònic receptor pel control a distància.
Receptor per 1-2 y 3-4 sortides 10A/250V.

Veure més detalls del producte

 
EMD2 - EMD4

Emisors comandament a distància 1-2-3-4 canals.

EMD2: 1-2 canals.

EMD4: 1-2-3-4 canals.

Veure més detalls del producte

 
AMD433

Antena opcional per a receptors 433MHz.

Veure més detalls del producte

 
RVR01

4 E/S digitals, 2 E/S analògiques 4-20mA.
Cobertura de diversos quilòmetres.
Alimentació de 9-30 VDC.
Banda d'ús lliure a 869 MHz.

En activar en un extrem una entrada, s'activa per radiofreqüència la sortida corresponent en l'altre
extrem. Opera de forma bidireccional.


 
RVR02

2 E/S digitals.
Cobertura de diversos quilòmetres.
Alimentació de 9-30 VDC.
Banda d'ús lliure a 869 MHz.

En activar en un extrem una entrada, s'activa per radiofreqüència la sortida corresponent en l'altre extrem. Opera de forma bidireccional.


 
RVR03

4 E/S digitals, 2 E/S analògiques 4-20mA.
Cobertura de diversos metres.
Alimentació de 9-30 VDC.
Banda d'ús lliure a 869 MHz.

En activar en un extrem una entrada, s'activa per radiofreqüència la sortida corresponent en l'altre extrem. Opera de forma bidireccional.


 
Telecomandament llarg recorregut

Armaris electronics per la transmisió de dades, senyals digitales i analògiques desde 2 o 3 km fins a 10 km ( sense necessitat de llicència). Per a més distancia consultar.


 
Especials

Quadres elèctrics amb equips electrònics receptors amb comandament a distància i emisors per 4 o més canals, 433mHz.