AUTOMATISMES I CONTROL


1- CONTROL DE NIVELLS EN DIPÒSITS D'AIGUA
 
 
2- CONTROL DE NIVELLS EN DIPÒSITS D'AIGUA RESIDUALS
 
 
3- CONTROL DE NIVELLS EN DIPÒSITS DE GASOIL
 
 
4- CONTROL DE NIVELLS PER ULTRASONS
 
 
5- CONTROL DE BOMBES DE BUIDATGE
 
 
6- QUADRES ELÈCTRICS PER BOMBES FECALS, BUIDATGE I RESIDUALS
 
 
7- APROFITAMENT AIGÜES PLUVIALS
 
 
8- INUNDACIONS I FUITES
 
 
9- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER A POUS O DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
10- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER A POUS O DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
11- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER A POUS I DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
12- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER A POUS I DIPÒSITS AMB SONDES DE NIVELL
 
 
13- SENSE SONDES DE NIVELL____QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER A POUS SENSE SONDES DE NIVELL
 
 
14- SENSE SONDES DE NIVELL____QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER A POUS SENSE SONDES DE NIVELL
 
 
15- SISTEMES ELECTRÒNICS DE COMANDAMENTS A DISTANCIA
 
 
16- DETECTOR VOLTATGE
 
 
17- EQUIPS ELECTRÒNICS SEGURETAT CANONADES
 
 
18- ESTALVIADOR ENERGÈTIC
 
 
19- ENERGIA SOLAR
 
 
20- CONTROL GSM
 
 
21- QUADRES ELÈCTRICS PER A REGS
 
 
22- GRUPS DE PRESSIO
 
 
23- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA DIRECTE PER MOTORS
 
 
24- QUADRES ELÈCTRICS AMB ARRENCADA SUAU PER MOTORS
 
 
25- QUADRES ELÈCTRICS PER MOTORS TRIFÀSICS CONNECTATS A LINIES MONOFÀSIQUES
 
 
26- QUADRES ELÈCTRICS AMB VARIADOR DE VELOCITAT
 
 
27- ARMARIS ELÈCTRICS ESPECIALS
 
 
  PRODUCTES

7- APROFITAMENT AIGÜES PLUVIALS

En els últims anys, cada vegada es parla més de l'aprofitament d'aigua de pluja, no només per motius mediambientals sinó també per motius econòmics. Un sistema d'aprofitament de l'aigua pluvial consisteix a conduir l'aigua de pluja cap a dipòsits d'emmagatzematge per després bombejar als punts de subministrament o a un dipòsit central de distribució.
 
 
   
 

 
Aplicacions

En un habitatge, només un terç de l'aigua que consumim necessita ser potable, podent utilitzar aigua de pluja o aigua reciclada, per a la resta d'usos, com ara descàrrega de cisternes, reg, neteja de roba, neteja de vehicles, etc.

Les aigües de pluja poden ser emprades per a diverses aplicacions, sent les més habituals:

-Cisternes de vàters
-Rentat de sòls
-Rentadora
-Reg de zones ajardinades
-Rentat de sòls
-Rentat de vehicles
-Neteja de superfícies i vehicles industrials
-Dipòsit d'emmagatzematge d'aigua contra incendis
-Reg
- ...


 
Quadre de Control

Quadre de control per la protecció i control de sistemes per l'aprofitament d'aigües pluvials. Equipat amb pilots de senyalització de cada dipòsit d'emmagatzematge d'aigües i control electrònic de nivells.